1 Ny Ako - Vonjeo ny taninay
2 Joy K. - Ho an'i neny
3 V.H.F - Vavaka Hira Fiderana
4 Jocelyn Ranjarison - Tompo o misandrata!
5 Chorale Feon'ny Fitiavana - Paka fa NIItsangankovelo